top of page

Inne branże

Grupa FIBS zapewnia również badania endoskopowe i rozwiązania do spawania ceramiki w innych branżach / działach gospodarki :

 

  • Przemysł materiałów ogniotrwałych 

  • Przemysł metali nieżelaznych (cynk, aluminium,…) 

  • Utylizacja odpadów i kotły 

  • Przemysł petrochemiczny 

  • Stalownie 

  • Walcownie i obróbka cieplna 

  • Piece tunelowe do produkcji cegieł 

Ceramic Welding Degasser

Ceramic Welding Degasser

Ceramic Welding Holding Furnace

Ceramic Welding Holding Furnace

Endoscopy Refractory Furnace

Endoscopy Refractory Furnace

Ceramic Welding Slabs Reheating

Ceramic Welding Slabs Reheating Furnace

Ceramic Welding Zinc Smeting Furnac

Ceramic Welding Zinc Smelting Furnace

Endoscopy Pusher Furnace

Endoscopy Pusher Furnace

Endoscopy Heat Treatment

Endoscopy Heat Treatment Furnace

Endoscopy Cracking Furnace

Endoscopy Cracking Furnace

Ceramic Welding Reheating Furnace
Endoscopy Incinerator
IMAGE006.jpg
IMAGE018.jpg

Ceramic Welding Repair Reheating Furnace

Endoscopy Incinerator

Endoscopy Brick Tunnel  Kiln

Endoscopy Brick Tunnel  Kiln

bottom of page