top of page

RPR Technologies (Reactive Projection Repair)

Grupa FIBS opracowała szereg technologii przeznaczonych do:

 

 • profilaktycznej konserwacji wymurówek ogniotrwałych w wysokiej temperaturze 

 • napraw wymurówek ogniotrwałych w wysokiej temperaturze 

 • redukcji emisji 

 • ekspertyz i inspekcji 

 

Wszystkie technologie zostały opracowane przez grupę FIBS  z uwzględnieniem: 

 

 •  obniżonego kosztu użytkowania (Total Cost of Ownership) dla operatorów zakładów produkcyjnych (szybka aplikacja, analiza decyzji, długa żywotność napraw, zredukowane przestoje )

 • Wydłużonej żywotności materiałów ogniotrwałych 

 • Lepszego  efektu środowiskowego

 • Lepszych warunki pracy dla operatorów 

Ceramic Welding

Spawanie ceramiczne

Proces – Spawanie ceramiki od lat uznawane jest za najlepszą metodę konserwacji wymurówki ogniotrwałej pieców koksowniczych, pieców szklarskich ... a także metodę przedłużającą żywotność majątku produkcyjnego.

 
FIBS dostarcza nowoczesną technologię spawania ceramiki od około  30 lat.

 

Obecnie spawanie ceramiczne FIBS stanowi punkt odniesienia dla przemysłu. Zalety technologii spawania ceramiki technologią FIBS: 

 

 • Materiał wysokiej jakości 

 • Długa żywotność napraw

 • Produkcja ceramicznej mieszanki spawalniczej na własnej linii produkcyjnej FIBS przy bardzo surowej  kontroli jakości

 • Ciągłe doskonalenie dzięki własnemu laboratorium badawczo-rozwojowemu

 • Lekka i mała maszyna, która wymaga tylko 2 operatorów 

 • bez prądu, bez elektroniki, bez zbiorników ciśnieniowych, bez azotu  

FIBS oferuje szeroką gamę ceramicznych materiałów spawalniczych dostosowanych do wszystkich temperatur, umożliwiających naprawę wszelkiego rodzaju pieców lub reaktorów. 

 

 Karta charakterystyki  na żądanie 

Equipment for Ceramic Welding

Wyposażenie (Maszyna RPR i akcesoria) do wykonywania spawania ceramicznego  zostało opracowane z uwzględnieniem:

 

 • Ergonomii: mała i lekka, łatwa do przenoszenia 

 • Prostoty: bardzo niskie koszty utrzymania, brak prądu i elektroniki 

 • Wydajność : ciągłe podawanie materiału, niskie zużycie części zamiennych 

 • Bezpieczeństwo: brak zbiornika ciśnieniowego, różne urządzenia       zabezpieczające 

 Specyfikacja techniczna na żądanie

Materiały  do spawania ceramicznego (proszki RPR) są produkowane w zakładzie produkcyjnym FIBS o dużej wydajności. 


Fabryka FIBS jest idealnie zlokalizowana maksymalnie 2 godziny jazdy od portu w Antwerpii i pośrodku ważnej sieci autostrad. 
Proces produkcyjny obejmuje:

 

 • Surową selekcję i kontrolę jakości surowców 

 • kontrolę na liniach produkcyjnych 

 • Kontrolę jakości produktu końcowego, w tym w laboratorium i w naszym piecu pilotażowym

 

Specjaliści od materiałów ogniotrwałych  pracują codziennie nad ulepszeniem proszków RPR. 


FIBS opracował pełną gamę materiałów RPR do naprawy wykładzin w dowolnej temperaturze: krzemionka, tlenek glinu, szamot, mulit, cyrkonia, AZC, magnezyt, dolomit.

  Karta charakterystyki  na żądanie 

RPR Materials
Endoscopy

Endoskopia (badanie endoskopowe) 

Metoda endoskopii w wysokiej temperaturze jest najwygodniejszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem w celu regularnych kontroli prewencyjnych, a także do kontroli ewentualnego uszkodzenia wykładziny ogniotrwałej lub wewnętrznych elementów pieca. 


Opracowany przez nas  sprzęt jest łatwy w obsłudze, a jego wymiary są rozsądne. Ta metoda umożliwia: 

 

 • dokładną i kompletną analizę pieców / reaktorów, w tym obszarów o złej widoczności, gdzie przechwytywany materiał wideo służy do analizy uszkodzeń w czasie rzeczywistym i a posteriori. 

 • bieżącą kontrolę, jeśli jest to wymagane, procesu naprawy pieca (RPR®, śledzenie procesu, postępu spawania i efektów naprawy w reaktorze).

 

Badanie endoskopowe można przeprowadzić we wszelkiego rodzaju reaktorach i piecach.

FIBS dysponuje endoskopami elastycznymi chłodzonymi oraz sztywnymi chłodzonymi (długość do 10 m), które posiadają specjalne oprogramowanie i przenośną walizką transportową 

Informacje o wynajmie 

Informacje o badaniu endoskopowym 

Informacje o opracowywaniu sprzętu dostosowanego do potrzeb klienta 

PIC056.JPG
S-Bricks

Naprawy  kształtkami typu S  ( S-Bricks)

Firma FIBS opracowała i opatentowała technologię naprawy poważnych uszkodzeń wymurówki ogniotrwałej w komorach pieca koksowniczego. Proces ten wymaga kształtek ceramicznych (S-Bricks) oraz spawania ceramicznego. 


Zastosowanie kształtek typu S pozwala koksowni odłożyć w czasie  duże wydatki związane z częściową wymianą wymurówki w krańcowych kanałach grzewczych komór  koksowniczych. 


Wykonanie remontu przy użyciu kształtek typu S, w wysokiej temperaturze, jest szybkie  i pozwala producentowi koksu szybko wznowić produkcję koksu po poważnych awariach.


Doświadczenie wskazuje na długą żywotność napraw (od 3 i więcej lat w przypadku głębszych napraw) zarówno przy niskich, jak i wysokich bateriach koksowniczych 


Kształtki typu S są również  przydatne przy naprawach skrajnych kanałów grzewczych, gdy po otwarciu i wyczyszczeniu dna komory trzeba zamknąć otwór w ścianie komory.

Zapytaj o nasze specjalne zastosowania w piecach wapienniczych, piecach non-recovery,

i innych piecach ! 

S-Bricks
Glass Coating

Powłoka szklista (Glass Coating) 

Podczas procesu koksowania w górnej części komory pieca koksowniczego, w tym w rejonie otworów załadowczych, powstaje powłoka grafitu. Aby zapobiec głębokiemu wnikaniu grafitu w porowatość materiałów ogniotrwałych, firma FIBS opracowała technologię RPR GC (Glass Coating).


Zastosowanie technologii RPR-GC prowadzi do powstania szklistej powłoki na powierzchni wymurówki ogniotrwałej,  Cecha „prawie zerowej porowatości” tego nowo utworzonego materiału tworzy barierę do wnikania  grafitu i chroni oryginalne materiały ogniotrwałe przed ich agresywnością. 

 

Liquid Dusting

Redukcja emisji do powietrza (odpylanie płynne pieców koksowniczych) 

Dla zapewnienia odpowiedniej technologii zmniejszającej emisję pyłów  do powietrza spowodowanej wyciekami między komorą a kanałami grzewczymi, FIBS opracował technologię RPR-SL: 


Za pomocą jednej i szybkiej interwencji operatorzy mogą wypełnić wszystkie mikroszczeliny w ścianie grzewczej pieca koksowniczego. Napylenie ciekłej mieszaniny (maks. 2,5 litra na komorę) do komory pieca koksowniczego spowoduje powstanie cząstek krzemionki, które będą krążyć przez mikroszczeliny, aż do momentu, gdy komora zostanie uszczelniona. 

Image1_edited.png

Ekspertyzy

TDzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie materiałów ogniotrwałych, pieców koksowniczych i wszelkich innych rodzajów pieców, FIBS może zaoferować ekspertyzy w zakresie: 

 

 • Starzenia się baterii koksowniczych 

 • Konserwacji zapobiegawczej i remontów 

 • Zaleceń dotyczących prowadzenie profilaktyki i modernizacji 

 • Analizy najlepszych dostępnych technik (BAT) konserwacji pieców przemysłowych 

 • i wiele więcej

Expertise
Tailor-made Solutions
DSC02451.JPG

Rozwiązania szyte na miarę  

Dzięki wiedzy personelu technicznego, FIBS jest w stanie zapewnić rozwiązania dostosowane do potrzeb indywidualnych klienta ( rozwiązania szyte na miarę )          w zakresie : 

 • Materiałów ogniotrwałych 

 • Specjalnego wyposażenia do konserwacji, czyszczenia, napraw 
  Urządzeń kontrolnych 

 • Izolacji i ochrony operatorów 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać rozwiązanie  szyte na miarę dla Ciebie!!!

bottom of page